यी हुन् बालबालिकाको शरीरमा प्रतिरक्षात्मक शक्ति निर्माण गर्न पूर्ण जीवनको लागि लाउनु पर्ने खोपहरु (खोप तालिकासहित)

यी हुन् बालबालिकाको शरीरमा प्रतिरक्षात्मक शक्ति निर्माण गर्न पूर्ण जीवनको लागि लाउनु पर्ने खोपहरु (खोप तालिकासहित)

काठमाडौं :बालघातक सरुवारोग कुनै सरुवा विषाणु, जीवाणुको संक्रमणबाट बालबालिकाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर भएको अवस्था हो ।

सरुवा रोग हावा, पानी, माटो, दिसा, रगत आदिबाट एक अर्कामा सर्दछ । बालघातक रोग जस्तैः लहरे खोकी, भ्यागुते रोग, धनुषटंकार, क्षयरोग, पोलियो, दादुरा आदि हुन् । यी रोगहरू विरामी बालबालिकाको सास, खकार, दिसा आदिबाट संक्रमण भएमा शिशु विरामी हुन्छ ।

बेलैमा पछि हुनसक्ने रोग विरुद्ध खोप लगाइ शरीरमा प्रतिरक्षात्मक शक्ति निर्माण गराएर रोकथाम गर्नु पर्दछ । सबै बालबालिकाले पूर्ण जीवन जिउनको लागि नेपाल सरकारले निःशुल्क खोप पाउने व्यवस्था गरेको हुनाले सबै आमाबाबुले आफ्नो शिशु बालबालिकालाई खोप लगाउन लानु पर्दछ ।

खोप तालिका